مواد مغذی هویج جایگزین مناسبی برای کمبود تغذیه ای است

مواد مغذی می توانند مربای هویج ژله ای به عنوان یک مکمل جایگزین برای غلبه بر کمبود تغذیه ای برای یک سبک زندگی سالم عمل کنند.

آنها همچنین می توانند نقش کلیدی در مدیریت بیماری ایفا کنند.

 برای توسعه محصولات غذایی هویج، 64 ژنوتیپ از چهار قاره مختلف برای طیف وسیعی از متغیرهای مورفو تغذیه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تنوع ژنتیکی، وراثت‌پذیری، قدرت و جهت ارتباط بین متغیرها و روابط مستقیم و غیرمستقیم بین صفات فیزیکوشیمیایی و تغذیه‌ای با محتوای بتاکاروتن مورد ارزیابی قرار گرفت.

قطر هسته، وزن شاخ و برگ، محصولات کشاورزی خراسان رضوی وزن ریشه و وزن شانه ارتباط معنی داری با تجمع بتاکاروتن نشان دادند.

تجزیه و تحلیل اجزای اصلی برای ارزیابی فیزیوشیمیایی و تغذیه ای این ژنوتیپ ها را به دو گروه متمایز، هویج شرقی و هویج غربی تقسیم کرد.

محتوای کالری و رطوبت با محتوای بتاکاروتن ارتباط مثبت بالایی داشت در حالی که محتوای کربوهیدرات ارتباط منفی داشت. پنج ژنوتیپ (T-29، PI 634658، PI 288765، PI 164798، و Ames 25043) با بالاترین محتوای بتاکاروتن برای ساخت سه مکمل غذایی (آب هویج-پرتقال، مربای هویج و آب نبات هویج) انتخاب شدند.

این مکمل‌های غذایی میز عسلی فلزی حاوی بتاکاروتن بالا همراه با خواص آنتی اکسیدانی هستند.

مربای هویج (6.5 میلی گرم در 100 گرم) و آب نبات هویج (4.8 میلی گرم در 100 گرم) غلظت بیشتری از بتاکاروتن نسبت به آب هویج و پرتقال (1.017 میلی گرم در 100 گرم) داشتند.

مربای هویج دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالا محصولات شرکت آراد برندینگ با بالاترین مقادیر در T-29 (39% مهار اکسیداسیون) و به دنبال آن PI 634658 (37%)، PI 164798 (36.5%)، Ames 25043 (36%) و PI 288765 (35.5%) بودند.

 • منابع:
  1. Development of Carrot Nutraceutical Products as an Alternative Supplement for the Prevention of Nutritional Diseases
 • تبلیغات: 
  1. با یک فرمول ساده موفقیت را به دست آوردید!
  2. مرمرهای سبز نشان دهنده قطعاتی از پوسته اقیانوسی هستند
  3. شیشه دوجداره نیز ایمنی و امنیت خانه را افزایش می دهد
  4. فریز کردن پنیر در طعم آن تاثیر مطلوبی نمی گذارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *